Tricton - Herätämme brändisi eloon
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,bridge-core-1.0.6,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Me olemme Tricton

Tavoitteemme: Ennennäkemätön

Interaktiivinen taideteos valaisemassa toimipisteen sisäänkäyntiä, teknisillä yksityiskohdilla täytetty design messuosasto, kokoustilojen tunnelman taikominen valoin ja somistein, erikoislavatekniikan luominen.

 

Meillä on taitoa tehdä tätä. Meillä on myös tahtoa tehdä enemmän. Parempaa.
Ennennäkemätöntä.

Ainoa rajoitteemme: Fysiikan lait

Tricton koostuu tiivistä joukosta luovia, taitavia ihmisiä. Tiimimme tekninen osaaminen on vertaansa vailla. Se, mikä meidät erottaa muista, on kokeellinen ja taiteellinen otteemme kaikkeen tekemiseen.
Me haluamme luoda uutta ja olla suunnannäyttäjiä.

 

Mietimme tarkasti kokonaisuuksia huomioiden kaiken sen, mitä haluat brändilläsi tai ideallasi viestiä. Ennen kaikkea haluamme kuitenkin tavoitella kanssasi asioita jotka tarkoituksella poikkeavat siitä, mitä on aiemmin nähty ja miten asiat on aina ennenkin tehty.

Ota yhteyttä

Lähetä viesti tai ota suoraan yhteyttä.

Voit liittää useimmat liitetiedostot viestiin

PASI RANTANEN
Myynti

040 082 0639
pasi.rantanen(at)tricton.fi

LAURI VENESJÄRVI
Tuotanto

041 453 5215
lauri.venesjarvi(at)tricton.fi

TERO LAINE
Suunnittelu

050 370 1063
tero.laine(at)tricton.fi

AKI HELMINEN
Tuotanto

050 472 8062
aki.helminen(at)tricton.fi

Kaapelikatu 5
15300 Lahti, Finland

Tietosuojaseloste

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

 

Rekisterinpitäjä

Tricton Oy

Y-tunnus: 2454325-3

osoite: Mäntsäläntie 27, 15610 Lahti

p. +358 50 370 1063

sähköposti: tero.laine@tricton.fi

 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Lauri Venesjärvi

p. +358 41 453 5215

sähköposti: lauri.venesjarvi@tricton.fi

 

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

-Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää asiakassuhteita sekä tiedottaa yrityksen uusista palveluista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

-Rekisteröidyltä itseltään

-Internetsivut

-Yhteydenottolomakkeet

-Muut julkisesti ylläpidetyt lähteet

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 

Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä noudattaa huolellisuutta henkilöiden tietojen säilyttämisessä ja vastaa siitä, että tietoihin pääsy on rajattu käsittelijöille, joiden tehtävien hoitaminen sitä edellyttää. Arkaluonteiset tiedot on suojattu erityisellä huolellisuudella ja säilytetään siten, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin.

 

Tietojen säilytysaika

Tietoa säilytetään tarjousten ja säännöllisen markkinoinnin ajan. Ei-aktiiviset tiedot poistetaan rekisteristä. Tiedot tarkastetaan 6 kuukauden välein.

 

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen lauri.venesjarvi@tricton.fi tai postitse osoitteeseen Mäntsäläntie 27.